Skupina MND je evropskou korporací pokrývající všechny oblasti těžby ropy a zemního plynu a obchodování s plynem a elektřinou.

Úspěchy MND se odvíjí od zkušeností a odbornosti jejich zaměstnanců získaných a předávaných od roku 1913. Skupina těží ropu a zemní plyn nejen v České republice, ale i v dalších zemích, poskytuje širokou škálu služeb pro své evropské partnery v oblasti vrtných prací. Disponuje skladovací kapacitou zemního plynu přesahující 500 mil. m3. MND je významným hráčem na velkoobchodním trhu s plynem a elektřinou a nejrychleji rostoucím alternativním dodavatelem těchto komodit domácnostem v České republice.

Skupina MND dlouhodobě podporuje projekty spojené s ochranou životního prostředí, udržování místních tradic a sportovního rozvoje dětí a mládeže.